o nas

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty to organizacja pozarządowa działająca od 2003 roku. Naszymi najważniejszymi inicjatywami są: Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty, American Film Festiwal Festiwal Filmowy Kino Dzieci, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, czyli całoroczne cykle filmowe dla szkół, program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, Kids Kino.Lab i Kids Kino Industry – projekty wspierającą branżę filmową dla młodych widzów, projekt skierowany do rodziców Klub Kina Dzieci czy też Warsztaty Filmowe dla nauczycieli.

o idei

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci to wydarzenie skierowane do widzów od 4 roku życia oraz ich opiekunów. Ideą, jaka od początku przyświeca festiwalowi, jest udostępnianie szerokiej publiczności wartościowych filmów,  które  wyróżniają  się  walorami edukacyjnymi, artystycznymi  oraz  produkcyjnymi.

Widownia   Kina   Dzieci,  od  startu  festiwalu  w  2014  do dziś,  rozrosła  się do  ponad dwudziestu  miast
w  Polsce.  Publiczność  każdej  edycji  zapoznaje się z  międzynarodowymi  produkcjami  nominowanymi
w  Konkursie  głównym, które  nie  trafiły  jeszcze  do  szerokiej  dystrybucji.  Pełen  program, pogrupowany
w sekcje, prezentowany jest w Warszawie i we Wrocławiu, zaś najważniejsza z sekcji, czyli Konkurs główny prezentowany jest również w pozostałych ok. osiemnastu festiwalowych miastach. Najlepszy film zawsze wybierany jest przez widzów z całej Polski. Dzięki festiwalowi na ekranach polskich kin pojawiają się wyselekcjonowane tytuły, w tym europejskie i międzynarodowe produkcje – filmy aktorskie, animacje, filmy dokumentalne oraz seriale dla dzieci.

Wierzymy, że takie działania mają istotny wpływ na kształtowanie młodych widzów oraz rozwijanie się rynku produkcji filmów kierowanych do młodego widza. Jednak Kino Dzieci to nie tylko pokazy filmowe. Dzięki warsztatom i wydarzeniom towarzyszącym festiwal staje się okazją do wspólnego spędzania czasu, spotkań i dyskusji. Kino Dzieci wykracza poza tydzień pokazów i jest obecny dla widzów przez cały kolejny rok, wprowadzając przez kolejne miesiące najlepsze filmy festiwalu do kin.

o 7. edycji festiwalu

7. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci odbędzie się w dn. 26.09-4.10.2020. Podobnie jak w poprzednich edycjach zaprosimy naszych widzów na seanse w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i kilkunastu innych miastach.

Doświadczenia ostatnich miesięcy pozwalają nam jeszcze bardziej docenić wartość spotkań i wspólnego dzielenia festiwalowych wrażeń. Podczas tej edycji w szczególny sposób będziemy dbać o zachowanie środków ostrożności i bezpieczeństwa związanych z wizytą w kinie i seansami filmowymi. Mając na uwadze komfort naszych widzów, a także misję upowszechniania jakościowych filmów dla młodych widzów w nadchodzącej edycji zdecydowaliśmy się na udostępnienie części filmów również w wersji online. Filmy 7. MFF Kino Dzieci będą zatem nie tylko jeszcze bardziej dostępne, ale i (na co głęboko liczymy) dadzą początek nowej formule festiwalu.

W programie 7. edycji znajdzie się ponad 150 tytułów – filmów pełnometrażowych i zestawów filmów krótkich, animacji, filmów aktorskich oraz dokumentów wybranych dla widzów od 4 roku życia.

Filmy w Konkursie głównym jak zawsze poddane będą ocenie przez składy jurorskie (jury konkursu głównego, ECFA, jury SKSiL) oraz ogólnopolską publiczność i nagradzane Kwiatem Paproci. W Konkursie filmowych odkryć zobaczymy filmy o wyjątkowej różnorodności gatunkowej i stylistycznej.

Nowością w programie będą dwie sekcje: Europejskie kino dokumentalne oraz Kino Dzieci o wychowaniu. Pierwsza z nich to wybór dokumentów poruszających bieżące zagadnienia i przybliżające życie młodych ludzi i otaczający ich świat. Druga zaś to filmy dla widzów dorosłych wyselekcjonowane z myślą o ich walorach budujących kompetencje wychowawcze i rodzicielskie. Pokazy w tej sekcji zainauguruje wykład Bogdana de Barbaro zatytułowany „Rozmowy między bliskimi – jak prowadzić dialog w rodzinie”.

Co roku Kino Dzieci przybliża kinematografię wybranego rejonu. Po ubiegłorocznej podróży na Półwysep Apeniński, w tym roku, dzięki sekcji Nad Bałtykiem, obierzemy kurs na najlepszą kinematografię dziecięcą z Litwy, Łotwy i Estonii.

W programie 7. MFF Kino Dzieci nie zabraknie także ulubionych przez widzów sekcji: Kina Dzieci z nosem w książkach z bohaterami klasyki i najnowszej literatury przeniesionymi na ekran, Krótkich historii z zestawami animowanymi i aktorskimi krótkimi metrażami z barwnymi przygodami i wieloma bohaterami, Panoramy czyli spotkań z bohaterami ubiegłej edycji oraz filmami dla młodych widzów, które pojawiły się w miesiącach poprzedzających festiwal. Po sześciu dotychczasowych edycjach mamy też dla widzów komplet wspaniałych tytułów w sekcji Klasyka Kina Dzieci, będącą selekcją ulubionych przez widzów filmów z wszystkich edycji festiwalu.

Festiwalowi ponownie towarzyszyć będzie w formie online wydarzenie branżowe Kids Kino Industry (dawniej Warsaw Kids Film Forum), czyli międzynarodowe forum koprodukcyjne projektów filmów i seriali dla młodej widowni, które odbędzie się w dniach 29 września – 2 października.

Organizatorem 7. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci i Kino Dzieci Industry jest Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto st. Warszawa, Kreatywna Europa.

o nagrodzie dla działu edukacji:

W 2018 roku Dział Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty został uhonorowany nagrodą Platynowych Koziołków przyznawaną przez Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży z uzasadnieniem:

“Filmy, nawet te najwspanialsze, nie byłyby potrzebne, gdyby nie miał ich kto oglądać. Żeby oglądać filmy trzeba rozumieć ich język. I muszą być dostępne. Na tych pewnikach zbudowane są założenia misji, którą tegoroczni Laureaci realizują z entuzjazmem i konsekwencją godną sprawy, jaką jest kino dla dzieci i młodzieży w Polsce. Podziw budzi wszechstronność ich działań i łącząca je wewnętrzna logika. Zaczynali od cyklów szkolnej edukacji filmowej, które do dzisiaj stanowią jeden z filarów ich działalności. O uczniach decydują nauczyciele, szybko więc zaczęli i ich edukować oraz, co równie ważne, rozwijać ich pasję kina. Niezadowoleni z ubóstwa oferty repertuarowej, z której mogli korzystać w swoich programach, zabrali się za własną dystrybucję filmową. Świadomi tego, że publiczność kocha rodzime kino, podjęli się inspirowania i wspierania branży na polu koncepcyjnym i scenariuszowym. W rezultacie są dzisiaj wyjątkowym, i to na skalę europejską, operatorem kompleksowego programu upowszechniającego i wspierającego kino dziecięce i młodzieżowe w Polsce, a zarazem jednym z ważniejszych sprawców tworzącego się właśnie boomu na ten gatunek w naszym kraju. Platynowe Koziołki 2018 przyznajemy Działowi Edukacji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, za kompleks projektów, złożony z takich działań jak Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – całoroczne edukacyjne cykle filmowe dla szkół, Festiwal Filmowy Kino Dzieci, Program dystrybucyjny Kino Dzieci Prezentuje, Klub Kina Dzieci, Warsztaty filmowe dla nauczycieli, Kino Dzieci Pro czy Warsaw Kids Film Forum. Jednocześnie konstatujemy, że nagroda nie stanowi bynajmniej podsumowania dorobku Laureata, gdyż jego aktywność ma charakter dynamiczny i rozwojowy; z zainteresowaniem czekamy na kolejne pomysły, projekty i programy, ciekawi, co wymyślą, czemu poświęcą uwagę i co jeszcze dobrego zrobią dla kina młodego widza w Polsce.”